پکیج کامل ادبیات ونوس

کنکور سراسری برای تمامی داوطلبان دارای دو دفترچه عمومی و تخصصی است. داوطلبان باید در دفترچه عمومی به سوالات چهار…

1,764,000 تومان

ادبیات دوازدهم ونوس

داوطلبان و دانش‌آموزان تمامی گروه‌های آزمایشی باید در کنکور سراسری به چهار درس عمومی در دفترچه شماره 1 پاسخ دهند.…

624,000 تومان

ادبیات یازدهم ونوس

دانش‌آموزان و داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید در کنکور سراسری به چهار درس عمومی در دفترچه شماره 1 پاسخ دهند.…

576,000 تومان

ادبیات دهم ونوس

درس ادبیات یکی از مهم‌ترین درس‌های عمومی در کنکور سراسری محسوب می‌شود. این درس با ضریب 4 بیشترین ضریب را…

564,000 تومان