عربی دهم ونوس

تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی باید به سوالات درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی در کنکور پاسخ…

576,000 تومان

عربی یازدهم ونوس

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید به سوالات دروس عمومی در دفترچه شماره یک پاسخ دهند. بدون شک اگر از داوطلبان…

540,000 تومان

عربی دوازدهم ونوس

یکی از دروس عمومی که داوطلبان در کنکور سراسری باید به سوالات آن پاسخ دهند، درس عربی است. اکثر داوطلبان…

468,000 تومان