پکیج کامل شیمی ونوس

همان طور که می‌دانید داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید به سوالات درس شیمی در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. درس…

2,796,000 تومان

شیمی دهم ونوس

داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید در کنکور سراسری به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دفترچه تخصصی…

1,044,000 تومان

شیمی دوازدهم ونوس

داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید به درس شیمی به عنوان یک درس تخصصی در کنکور پاسخ دهند. درس شیمی…

876,000 تومان

شیمی یازدهم ونوس

درس شیمی یکی از دروس تخصصی برای داوطلبان گروه تجربی و ریاضی است. داوطلبان گروه تجربی و ریاضی برای پاسخگویی…

876,000 تومان