پکیج کامل دین و زندگی ونوس

بدون امتیاز 0 رای
1,070,000 تومان

داوطلبان تمامی گروه‌‌های آزمایشی باید به سوالات چهار درس عمومی در دفترچه شماره یک پاسخ دهند. یکی از مهم‌ترین دروس…

1,070,000 تومان

دین و زندگی دهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل چهار درس است…

380,000 تومان

دین و زندگی یازدهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
370,000 تومان

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید در کنکور سراسری به سوالات چهار درس عمومی پاسخ دهند. یکی از این درس‌های عمومی…

370,000 تومان

دین و زندگی دوازدهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید به چهار درس عمومی در کنکور سراسری پاسخ دهند. این بدین معنی است که دروس…

320,000 تومان