پکیج کامل دین و زندگی ونوس

داوطلبان تمامی گروه‌‌های آزمایشی باید به سوالات چهار درس عمومی در دفترچه شماره یک پاسخ دهند. یکی از مهم‌ترین دروس…

1,284,000 تومان

دین و زندگی دهم ونوس

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل چهار درس است…

456,000 تومان

دین و زندگی یازدهم ونوس

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید در کنکور سراسری به سوالات چهار درس عمومی پاسخ دهند. یکی از این درس‌های عمومی…

444,000 تومان

دین و زندگی دوازدهم ونوس

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید به چهار درس عمومی در کنکور سراسری پاسخ دهند. این بدین معنی است که دروس…

384,000 تومان