پکیج کامل زبان انگلیسی ونوس

درس زبان انگلیسی یکی از دروس عمومی برای تمامی داوطلبان در کنکور سراسری است. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات زبان…

1,488,000 تومان

زبان انگلیسی دوازدهم ونوس

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید برای پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی به سراغ مطالعه چهار بخش لغات، گرامر، کلوز تست…

636,000 تومان

زبان انگلیسی یازدهم ونوس

اکثر داوطلبان محتوای زبان انگلیسی کنکور را با دانش زبان انگلیسی خود یکسان می‌دانند. همین موضوع موجب می‌شود که داوطلبان…

432,000 تومان

زبان انگلیسی دهم ونوس

آخرین درس در دفترچه عمومی برای تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی، درس زبان انگلیسی است. با توجه به این شرایط داوطلبان…

420,000 تومان