پکیج کامل علوم و فنون انسانی ونوس

بدون امتیاز 0 رای
912,000 تومان

داوطلبان گروه انسانی باید در کنکور سراسری به سوالات هشت درس تخصصی در دفترچه شماره دو پاسخ دهند. هر درس…

912,000 تومان

عربی دهم انسانی ونوس

بدون امتیاز 0 رای
456,000 تومان

داوطلبان گروه انسانی باید به درس عربی به عنوان یک درس عمومی و تخصصی در دفترچه شماره یک و دو…

456,000 تومان

علوم و فنون یازدهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
372,000 تومان

داوطلبان گروه انسانی در کنکور سراسری باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دروس تخصصی در مقایسه…

372,000 تومان

عربی یازدهم انسانی ونوس

بدون امتیاز 0 رای
324,000 تومان

درس عربی برای داوطلبان گروه انسانی در دو دفترچه قرار دارد. داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات درس عربی عمومی…

324,000 تومان

علوم و فنون دوازدهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
276,000 تومان

داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات ادبیات فارسی در دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. سوالات ادبیات فارسی در…

276,000 تومان

علوم و فنون دهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
264,000 تومان

داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات دروس عمومی و تخصصی در کنکور سراسری پاسخ دهند. یکی از دروس تخصصی که…

264,000 تومان

عربی دوازدهم انسانی ونوس

بدون امتیاز 0 رای
264,000 تومان

درس عربی تخصصی یکی از دروس دشوار گروه انسانی در دفترچه تخصصی است. داوطلبان گروه انسانی باید برای پاسخگویی به…

264,000 تومان