عربی دوازدهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان

یکی از دروس عمومی که داوطلبان در کنکور سراسری باید به سوالات آن پاسخ دهند، درس عربی است. اکثر داوطلبان…

390,000 تومان

حسابان یازدهم 1 ونوس

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

داوطلبان گروه ریاضی برای پاسخگویی به سوالات ریاضی باید به سراغ مطالعه کتاب‌های ریاضی، حسابان، آمار و گسسته بروند. تمامی…

380,000 تومان

دین و زندگی دهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل چهار درس است…

380,000 تومان

ریاضی دهم رشته ریاضی ونوس

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

درس ریاضی یکی از دشوارترین دروس تخصصی در کنکور ریاضی محسوب می‌شود. داوطلبان برای اینکه به سوالات دشوار این درس…

380,000 تومان

عربی دهم انسانی ونوس

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

داوطلبان گروه انسانی باید به درس عربی به عنوان یک درس عمومی و تخصصی در دفترچه شماره یک و دو…

380,000 تومان

دین و زندگی یازدهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
370,000 تومان

داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید در کنکور سراسری به سوالات چهار درس عمومی پاسخ دهند. یکی از این درس‌های عمومی…

370,000 تومان

زبان انگلیسی یازدهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان

اکثر داوطلبان محتوای زبان انگلیسی کنکور را با دانش زبان انگلیسی خود یکسان می‌دانند. همین موضوع موجب می‌شود که داوطلبان…

360,000 تومان

زبان انگلیسی دهم ونوس

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

آخرین درس در دفترچه عمومی برای تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی، درس زبان انگلیسی است. با توجه به این شرایط داوطلبان…

350,000 تومان