علوم و فنون یازدهم ونوس

داوطلبان گروه انسانی در کنکور سراسری باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دروس تخصصی در مقایسه…

372,000 تومان

عربی یازدهم انسانی ونوس

درس عربی برای داوطلبان گروه انسانی در دو دفترچه قرار دارد. داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات درس عربی عمومی…

324,000 تومان
30%
تخفیف

روانشناسی آزمون های روانی ونوس

رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش‌ها و دروس تخصصی مختلفی است. داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند در…

315,000 تومان
علم النفس
30%
تخفیف

علم النفس ونوس

رشته روانشناسی یکی از رشته‌های پرطرفدار در مقطع کارشناسی ارشد است. داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند در یکی از…

280,000 تومان
زیست ژنتیک ونوس
30%
تخفیف

ژنتیک ونوس

داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری باید به سوالات پنج درس تخصصی پاسخ دهند. یکی از مهم‌ترین دروس تخصصی در…

280,000 تومان

علوم و فنون دوازدهم ونوس

داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات ادبیات فارسی در دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. سوالات ادبیات فارسی در…

276,000 تومان

علوم و فنون دهم ونوس

داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات دروس عمومی و تخصصی در کنکور سراسری پاسخ دهند. یکی از دروس تخصصی که…

264,000 تومان

عربی دوازدهم انسانی ونوس

درس عربی تخصصی یکی از دروس دشوار گروه انسانی در دفترچه تخصصی است. داوطلبان گروه انسانی باید برای پاسخگویی به…

264,000 تومان